Deklaratë E Paanshmërisë

Auditorët e brendshëm dhe të jashtëm të BKM-së, pajtohen se do të kryejnë të gjitha aktivitetet e privatësisë sipas parimeve të kësaj politike duke qenë neutralë dhe objektivë dhe të shërbejnë dhe të mbrojnë pa kushtëzime. Si dhe Kompania BKM Ltd:


* nuk do të ushtroj presion tek autoritetet apo njerëzit përgjegjës për aprovimin e fazës së vendimit të certifikimit të menaxhmentit të lartë. ,


* Paanshmëria nuk shkakton asnjë konflikt interesi që do ta dëmtonte fushëveprimin e aktiviteteve tona, dhe ne nuk ofrojmë konsulencë që këshillon auditorët tonë të jashtëm që të ndikojnë në paanshmërinë e shërbimeve tona, masat të cilat i kemi ndërmarrë, nuk do të lejojnë asesi këtë gjë,


* BKM është njëjtë e afërt me të gjitha palët,


Të gjitha pikat e përmendura më lart, politika jonë e cilësisë, procedurat, etika jonë, mënyra jonë e menaxhimit, kontratat tona dhe përgjegjësia deklarojnë dhe ndërmarrim masa që të garantojmë neutralitet.


Në emër të BKM International Certification Training Software
Internal and External Trade. Ltd. Şti.
Menaxher i Përgjithshëm
Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com