ISO 22000:2005 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë së ushqimit

ISO 22000 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë së ushqimit -HACCP

ISO 22000 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë së ushqimit -HACCP

Në mënyrë që të ofrohet siguria e ushqimit përgjatë zinxhirit ushqimor, është i domosdoshëm Standardi ISO 22000 për Sistemin e menaxhimit të sigurisë së ushqimit për sigurimin e kushteve higjienike për prodhimin e ushqimit të shëndetshëm (higjiena e personelit, higjiena e pajisjeve, higjiena e lëndës së parë, e mjedisit, higjiena e përgjithshme, etj.) në kompanitë ushqimore duke përcaktuar masat për ofrimin e këtyre kushteve, prodhimin dhe shërbimin në aspektin e rrezikut shëndetësor, ku konsumatorët mund të japin arsyet që mund të përcaktojnë dhe eliminojnë këto shkaqe dhe bazohet në sistem.

 Zbatimi i HACCP-it në vitin 1993 është bërë i domosdoshëm në Bashkimin Evropian, ndërsa Turqia më 09.06.1998 ka botuar rregullore në gazetën zyrtare ku thuhet se është e domosdoshme  që "prodhimi, konsumimi dhe inspektimi i ushqimit duhet të bëhet sipas sistemit të HACCP-it. 15.11.2002, është data efektive kur industrive ushqimore dhe bizneseve tjera u është bërë i detyrueshëm ISO 22000 sistemi për menaxhimin e sigurisë së ushqimit-gjegj sistemi HACCP.

HACCP është shkurtesa për Hazard Analysis And Critical Control Points apo në shqip Analizat e rrezikut dhe pikat e kontrollit kritik.

EtiketimeISO 22000: 2005 Certifikimi HACCP Siguria e Ushqimit Management System Certification
Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com