Certifikata për produkte hallall

Certifikata për produkte hallall

Certifikata për produkte hallall

Produkti që ka shenjën hallall do të thotë se nuk është prodhuar në kundërshtim me rregullat fetare si dhe respekton rregullat fetare e që rrjedh nga gjuha arabe që do të thotë “i/e lejuar”.

Rregulla e asaj që nuk është hallall dhe është në kundërshtim me fenë, dmth. kur është i ndaluar me fe, atëherë edhe produkti ndalohet.  

Për shume produkte, shumë qartë bëhet dallimi mes hallallit dhe haramit. Sidoqoftë, kjo vë në dukje nëse produkti është hallall ose jo. Për kategorizimin e produkteve në hallall ose haram, nevojiten më shumë informata.

Certifikata hallall, lëshohet për produktin që përgatitet sipas rregullave të Islamit (në përputhje me besimet e medh'hebeve shafi, hanefi, hanbeli dhe maliki).  

Certifikata hallall është certifikatë ndërkombëtare që siguron se produktet janë prodhuar sipas rregullave të Islamit.

Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com