ISO/IEC 27001:2013 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë së informacionit

ISO/IEC 27001:2013 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë së informacionit

ISO/IEC 27001:2013 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë së informacionit

Siguria e informacionit; në rast të fatkeqësive për të minimizuar humbjet tuaja të paevitueshme për të vazhduar biznesin, burimet e kompanisë kanë mundësi që të jenë të qasshme, prandaj nevojitet mbrojtja e besueshmërisë dhe integritetit të objektivave. 

Dobitë e vendosje së sistemit për menaxhimin e sigurisë së informacionit

  • Vetëdijesimi për asetet e informacionit: Organizata është në dijeni se çfarë vlere kanë asetet e njohurive të organizatës.     
  • Mbrojtja e aseteve në pronësi: Me ngritjen e kontrolleve zbatohen metodat mbrojtëse.
  • Vazhdimësia e biznesit: Garanton punën për shume vite, ashtu që edhe në rast fatkeqësie, mund të ketë vazhdimësi të punës.   
  • Të qenit në harmoni me palët relevante: në rend të parë, furnizuesit, për shkak se me mbrojtjen e informacionit rritet edhe besueshmëria e palëve. Me ndihmën e sistemit bëhet mbrojtja e informacionit dhe asgjë nuk ia lejon rastësisë. Klientët vlerësohen më mirë se konkurrentët. Ngrit motivin e punëtorëve. Shmang ndjekjet ligjore. Ofron kompanisë autoritet të lartë.
EtiketimeISO / IEC 27001:2013 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë së informacionit Sistemi i Menaxhimit Certification
Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com