ISO/IEC 20000-1:2011 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e shërbimeve të teknologjisë informative

ISO/IEC 20000-1:2011 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e shërbimeve të teknologjisë informative

ISO/IEC 20000-1:2011 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e shërbimeve të teknologjisë informative

Pa marrë parasysh në cilën pjesë të botës apo cilit do sektor që i takon, të madh apo të vogël, mbështetet në shërbimet e BT, ISO/IEC 20000-1:2011 që aplikohet në të gjitha organizatat. Ky standard që është specifik për Departamentet e BT, ligjërisht kanë të drejtë në të edhe ofruesit e shërbimit të brendshëm të BT dhe institucionet e nën-kontraktuara të BT si dhe ofruesit e jashtëm të shërbimit të BT.

Dobitë e përdorimit të sistemin e menaxhimit të shërbimeve të teknologjisë informative ISO/IEC 20000-1:2011; 

Kapacitetet e IT-së mund të dallohen qartë, ku kostot operative dhe të menaxhimit të BT zvogëlohen, nuk bëhet punë e panevojshme, rritet qasja e shërbimeve të klientëve të BT, përmirëson komunikimin ndërmjet linjave të biznesit, arrihen pritjet menaxhuese, punët/problemet që adresoheshin pengonin rritjen e cilësisë së shërbimit dhe bëhet mbështetja më tepër në shërbimin për klientë, përdoruesi i fundit duhet të ketë siguri dhe ofrimi i shërbimeve bëhet që të përmbush nevojat e punës dhe të jetë efikas në burimeve menaxheriale dhe përdorim efikas të burimeve ashtu që të rrit kënaqshmërinë e ekipit tuaj të BT.

EtiketimeISO 20000 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e shërbimeve të teknologjisë informative ISO 20000 Certifikimi ISO/IEC 20000-1:2011
Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com