ISO 50001:2011 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e energjisë

ISO 50001:2011 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e energjisë

ISO 50001:2011 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e energjisë

Sot, kur nevojat për energji janë gjithnjë në rritje, përdorimi efikas i energjisë në bazë të sistemit për menaxhimin e energjisë ISO 50001, mund të zbatohet në çdo sektor dhe për të gjitha llojet e bizneseve, si të vogla, si të mëdha, të cilat mund të integrohen në sistemet e tjera të menaxhimit apo mund të zbatohet si një sistem i vetëm i menaxhimit. Sistemi për menaxhimin e energjisë përcakton politikën energjetike të organizatave, caktimin e objektivave dhe synimeve në kuadër të programit për menaxhimin e energjisë në përputhje me konsumin e energjisë e cila bazohet në ofrimin e përmirësimit sipas vlerësimin të performancës së sistemit për menaxhimin e energjisë.

Sistemi i menaxhimit të energjisë ISO 50001:2011  është i përshtatshëm për çdo organizatë pa marrë parasysh madhësinë, lokacionin gjeografik apo industrinë. Emetimet intenzive të gazit serrë të lidhura me energjinë mund të kenë detyrime ligjore ashtu që mund të përballohen me agjenci që kanë interesa direkte. 

Standardi  ISO 16001 është larguar nga botimi, ku është azhurnuar dhe publikuar si ISO 50001.

EtiketimeISO 50001:2011 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e energjisë ISO 50001:2011 Certifikimi Certifikata e Energjisë
Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com