ISO 14001:2015 Certifikimi i sistemit për menaxhim mjedisor

ISO 14001:2015 Certifikimi i sistemit për menaxhim mjedisor

ISO 14001:2015 Certifikimi i sistemit për menaxhim mjedisor

Ndërmarrjet janë duke dëmtuar apo duke bërë reduktim sistematik në mjedis për shkak të dëmeve që shkaktojnë dhe kjo mund të eliminohet nëse aplikohet metoda e avancuar që quhet sistem i menaxhimit mjedisor në sistem.

Produkti, duke filluar nga materialet e papërpunuara e deri tek produkti final paraqitet si prezantim para konsumatorëve, në secilën fazë të procesit deri në përcaktimin e faktorëve ku janë ekzaminuar masat e nevojshme mjedisore ndaj dëmtimit të mjedisit kontrolluar duke minimizuar aq sa lejon sistemi.

Sistemi i menaxhimit mjedisor ISO 14001:2015 nuk është një produkt standard i sistemit, por është vetë sistemi dhe ajo çfarë prodhohet duhet të jetë standard, e jo edhe mënyra se si prodhohet. Kjo bazohet në monitorimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të performancës mjedisore.

EtiketimeISO 14001:2004 ISO 14001:2015 Certifikimi i sistemit për menaxhim mjedisor iso 14001:2004 Certifikimi i sistemit për menaxhim mjedisor
Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com