ISO 13485:2016 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e cilësisë së aparateve medicinale

ISO 13485:2016 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e cilësisë së aparateve medicinale

ISO 13485:2016 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e cilësisë së aparateve medicinale

Prodhuesit e aparateve medicinale i përmbushin kërkesat e obligimeve ligjore, ashtu që sigurojnë kënaqshmërinë e klientëve, rrisin produktivitetin e brendshëm të kompanisë që mund të përdoret për të krijuar një garanci ligjore ndaj nevojave për certifikim të sistemit të cilësisë. 

Kompanitë duhet të vënë shenjën shtesë CE për të shënuar produktet kur janë të detyruara të përdorin modulet e Shtojcës I dhe Shtojcës ll  të nevojshme për certifikim me EN 46.001 / ISO 13485.

Standardi  ISO 13485 i sistemit për menaxhimin e cilësisë së aparateve medicinale ka kërkesa specifike për punëtorët. 

ISO 13485 për prodhimin, tregtinë  dhe shpërndarjen e aparateve medicinale, në fushën e sistemeve të cilësisë për prodhuesit paraqet kushtet e veçanta që definohen si standard.

EtiketimeISO 13485:2016 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e cilësisë së aparateve medicinale ISO 13485:2016 Certifikata mjekësore Sistemi i menaxhimit mjekësor ISO 13485:2016
Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com