ISO 10002:2014 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e kënaqëshmërisë së klientit

ISO 10002:2014 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e kënaqëshmërisë së klientit

ISO 10002:2014 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e kënaqëshmërisë së klientit

Politika e cilësisë thekson menaxhimin aktiv të ankesave të klientit që të bëhen paralelisht në përputhje me politikat dhe objektivat që duhet paraqitur. Në fazën e ardhshme; marrja, evidentimi, vlerësimi i ankesave të klientëve barten tek përgjegjësit, që janë përgjegjës për interpretim, që të kërkohen të gjitha shënimet që duhet mbajtura rregullisht, prej ankesës së bërë e deri tek zgjidhja e ankesës duke ju referuar informatës kthyese të klientit në lidhje me efektivitetin e gjithë sistemit për krijimin dhe sigurimin e vazhdimësisë, dhe në përgjithësi krijimin dhe zbatimin e një procesi për menaxhimin e ankesave të klientëve.

Prandaj, ne kujdesemi për imazhin e klientëve tanë, kështu që sistemi i menaxhimit të ankesave të klientëve në krahasim me konkurrencën, zbatohet duke ruajtur imazhin e juaj, duke krijuar një pasqyrë të përkryer të menaxhimit të marrëdhënieve me klientin, si dhe përmirësimin e vetëdijesimit të punonjësve për menaxhimin e ankesave të klientëve dhe sigurimin se standardi ISO 10002  për menaxhimin e kënaqshmërisë së klientit mund të përdoret si mjet i përshtatshëm.

EtiketimeISO 10002:2014 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e kënaqëshmërisë së klientit ISO 10002: 2004 Certifikimi kënaqësinë e konsumatorit dokument
Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com