EN ISO 3834-2:2005 Kushtet e cilësisë për shkrirjen e metaleve (Kualifikimi në produktet e salduara)

EN ISO 3834-2:2005 Kushtet e cilësisë për shkrirjen e metaleve (Kualifikimi në produktet e salduara)

EN ISO 3834-2:2005 Kushtet e cilësisë për shkrirjen e metaleve (Kualifikimi në produktet e salduara)

Saldimi është metodë që kryesisht përdoret në prodhimtarinë e mallrave industriale. Metoda e shkrirjes me saldim me presion përdoret në industri për prodhimin e një game të gjerë të produkteve. Burimet, kostoja e prodhimit dhe produkti final kanë rëndësi të madhe që ndikojnë në cilësi.

Standardi EN ISO 3834-2 për prodhimin me certifikatën për saldim, është përgatitur me qëllim të përcaktimit të kërkesave të arsyeshme të cilësisë për prodhuesit që merren me prodhimin e produkteve me metodën e shkrirjes me saldim. Standardi EN ISO 3834-2 për certifikim ka të bëjë vetëm me burimin dhe cilësinë e produktit që mund të rrjedh nga burimi dhe operimet e ndërlidhura; Nevoja për rregullat themelore në ndërmarrje, si dhe kërkesat për cilësi të saldimit dhe dëshira për të prodhuar me cilësi të duhur varet nga aftësia e prodhuesit për të ofruar udhëzim në identifikimin e burimeve. Standardet janë përdorur si bazë për vlerësimin e standardeve të sistemit për cilësinë e saldimit të prodhuesve.

Ju lutem, aplikoni në kompaninë tonë për të marrë certifikatën e kualifikimit EN ISO 3834-2 për prodhimin e produkteve të salduara.

EtiketimeEN ISO 3834-2:2005 Saldim Prodhimit Kualifikimi Certificate Aftësi Certifikimi Saldim Prodhimit EN ISO 3834-2 Certifikimi EN ISO 3834-2 certifikimit saldator
Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com