ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi - HACCP

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, donanım hijyeni, ham madde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenebilmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir sistemdir.

1993 yılında HACCP uygulaması Avrupa Birliği tarafından zorunlu hale getirilmiş, Türkiye'de ise, 09.06.1998 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik" de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir. 15.11.2002 tarihinden geçerli olmak üzere gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi - HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.

HACCP; "Hazard Analysis And Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları)" kavramının kısaltılmış halidir.