Politika E Cilësisë

Kryesisht në vendin tonë por dhe pikat e ndryshme të botës, përdoren standardet

  • EN ISO/IEC 17020
  • EN ISO/IEC 17021
  • EN ISO/IEC 17024
  • EN ISO/IEC 17064
  • ISO/TS 22003
  • ISO/IEC 27006

vb. etj., për ligjet, direktivat, rregulloret, mentorët dhe standardet e harmonizuara për të kryer vlerësimin neutral të konformitetit të sistemit janë gjithmonë të orientuara drejt klientit, për shërbim të shpejtë dhe cilësor, me personel kompetent dhe të cilët ofrojnë vlera shtesë si rezultat i auditimit me auditorë të cilët bazohen në parimet e paanshmërisë dhe privatësisë, vazhdimisht duke ripërtërirë dhe forcuar veten me një politikë të strukturuar.

Në emër të BKM International Certification Training Software
Internal and External Trade. Ltd. Şti.
Menaxheri i përgjithshëm
Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com