Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005, BKM ka filluar të zhvillojë sistemet e menaxhimit me softuerin për menaxhimin e dokumenteve të markës Brove.NET.


Ekzistojnë 3 marka kryesore të BKM Ltd.;
*Softueri Brove.NET është softuer i bazuar në ueb për menaxhimin e prodhimit si dhe është aplikacion elektronike për zyra, duke përfshirë organizatat, veçanërisht në fushën e sistemeve të menaxhimit që është në përputhje me standardet ndërkombëtare për qarkullimin e dokumenteve.


*Certifikimi KingCert përdoret për standardin EN ISO/IEC 17021 e veçanërisht për ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, si dhe në shumë veprimtari të sistemeve të menaxhimit dhe certifikim të produkteve të ndryshme hallall ose për kontroll.


* MacroCert Qendra e Trajnimit dhe Certifikimit online: Për shkak të intensitetit të punës së përditshme ose shkollimit ka disa persona që nuk kanë orar të caktuar për shkollim, atëherë ata lirshëm mund të përdornin të gjitha platformat pa kufizim të qendrën e trajnimit në internet.

Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com