Blog

ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001:2011 standardı firmalara enerji yönetim sisteminin kurulmasındaki gereksinimleri verir (EnYS).

ISO 50001:2011 standardı, imalat ve hizmet sektörleri de dahil kamu kurumları ile orta ve küçük ölçekli tüm firmalar için faydalar sağlar. Sağlanan bu fayda diğer standartlardan farklı olarak maddi dönüşü bariz olarak görülmektedir. Ayrıca Enerji Yönetim sistemindeki geri dönüşler diğer standartlara göre daha hızlıdır. Örnek verecek olursak Firmaya kurulan Kalite Yönetim Siteminin kuruluşa geri dönüşü ve faydaları, 1 yıl veya daha uzun sürmekte ayrıca maddi faydaları da yine bu sürelerden önce gerçekleştirilememektedir. Ama Enerji Yönetim Sisteminde yapılan çalışmalar direk olarak firmanın enerji kullanımının izlenmesi ve azaltılmasını hedeflediğinden geri dönüşü daha hızlı ve maddi olarak ta bir sonraki faturada görülmektedir.(Buradaki geri dönüş miktarı tamamen firmanın enerji kullanımda yapılan değişikliklere göre farklılık göstermektedir. Bu geri dönüşüm bazı firmalarda %10-15 arasında değişmekteyken bazı firmalarda %3-5 arasında değişiklik gösterebilir)

ISO 50001:2011 standardının amacı özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve kurarak; , kurumsal, ticari ve hükümet tesisleri ile tüm kuruluşların enerjilerinin yönetilmesini amaçlar.

Standardın ulusal ve uluslararası sektörlerde dahil, geniş uygulanabilirliği hedeflenmekte, böylelikle dünyanın enerji kullanımının **% 60 a kadar etkilenebileceği tahmin edilmektedir

** Bu bilgi tahminlere dayanmaktadır.

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi Neden Önemli?

Enerji, faaliyetleri ne olursa olsun, tüm kuruluşlar için kritik ve işletmedeki faaliyetleri için önemli bir maliyettir.

Bir organizasyon için enerjinin kullanım maliyetlerine ek olarak, enerji kaynaklarının tükenmesi ve enerji üretimine katkıda bulunan çevresel ve toplumsal maliyetler ile iklim değişikliği gibi sorunlar da işletmeye ek maliyet olarak geri dönmektedir.

Yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji dağıtım teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılması zaman alabilir.

Küresel ekonomi göz önünde bulundurulduğunda, kuruluşlar bireysel olarak, enerji fiyatlarını ya da hükümet politikalarını kontrol edemez, ama kuruluşlar enerji kullanımı yöneterek kendilerine fayda sağlayabilir.

Geliştirilmiş bir enerji performansı, işletme için hızlı fayda sağlayabilir, işletme enerji kaynakları ve enerji varlıkları ile ilgili kullanımını optimize ederek böylece organizasyon enerji maliyetlerini ve tüketimini de azaltır. Organizasyon aynı zamanda enerji kaynaklarının tükenmesi ve azaltılması yönünde de olumlu katkılar yaparak, küresel ısınma gibi enerji kullanımının dünya çapındaki etkisini de azaltacaktır.

Diğer tüm ISO yönetim sistemi standartları gibi, ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardı da sadece iç ve dış yararları için, kullanıcı kuruluşlara fayda sağlamakla kalmaz, etkin uygulama ile paydaşları ve müşterilere de fayda sağlar.

iso 50001 danışmanlık iso 50001 belgesi iso 50001 danışmanlığı iso 50001 danışmanlık firması , iso 5001 enerji yönetim sistemi danışmanlık firması şirketi , iso 50001 belgesi sertifikası alan firmalar , iso 50001 danışmanlık yapan kurumlar , iso 50001 belgesini nereden alacağız, iso 50001 sertifikasını nasıl alacağız,

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi Belgesi almak için Ne Yapacağız?

ISO 50001:2011 Enerji yönetim sistemi, kamu ve özel sektör kuruluşları için, enerji verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve enerji performansını geliştirmek için stratejiler sağlayacaktır.

 Standart, belirlenen adımları ile, kuruluşlarda var olan yönetim uygulamalarına enerji performansını entegre etmek için tasarlanmıştır.

Standart,kuruluş genelinde enerji uygulamaları için gerekli olan iyileştirmelerin tanımlanması ve enerji kullanımındaki metodolojinin geliştirmesini sağlar. Standart aşağıdakileri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır:

• Kuruluşların mevcut enerji tüketim kaynaklarının daha verimli kullanılması için yardımcı olur

• Enerji kaynaklarının yönetilmesinde,kurum içi ve dışı iletişimi kolaylaştırır ve şeffaflık oluşturur.

• Enerji yönetimi için en iyi uygulamaları teşvik etmek ve iyi enerji yönetim davranışlarını güçlendirmek.

• Yeni enerji tasarruf teknolojilerinin uygulanması için Yardımcı tesisleri, önceliklendirmek ve değerlendirmek.

• Tedarik zinciri genelinde enerji verimliliğini teşvik etmek için bir çerçeve sağlamak

• Sera gazı emisyon azaltım projeleri için, enerji yönetiminin iyileştirilmesi ve enerji yönetimin kolaylaştırılması

• Çevre, sağlık ve güvenlik gibi diğer örgütsel yönetim sistemleri ile entegrasyona izin verir.

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi Belgesi Nasıl Kurulur

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi tanıdık ISO yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Dünya çapında bir milyondan fazla kuruluş ISO 9001 (kalite yönetimi), ISO 14001 (çevre yönetimi), ISO 22000 (Gıda Güvenliği), ISO / IEC 27001 (bilgi güvenliği) gibi standartları uygulamaktadır. Özellikle, ISO 50001 enerji yönetim sisteminin geliştirilmesi için sürekli olarak Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al süreci takip edilmelidir.

Kalite ve çevre yönetim sistemi gibi diğer sistemlerin geliştirilmesinde de yardımcı olmaktadır.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların aşağıdaki gereksinimlerini belirleyen bir çerçeve sağlar:

• Enerjinin daha verimli kullanımı için kuruluşa ait bir politikanın geliştirilmesi

• Hedefleri saptamak ve hedeflere ulaşmak için politikanın oluşturulması

• Enerji kullanımı ve tüketimine ilişkin verileri kullanarak enerji yönetimi hakkında kararlar vermek ve enerji yönetimini daha iyi anlamak.

• Sonuçların ölçülmesi

• Politikanın etkinliğini gözden geçirmek

• Enerji yönetimini Sürekli geliştirmek.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardı, diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilir veya ayrı ayrı uygulanabilir.

 
ISO 50001 Enerji yönetim sistemi Belgesinden Kimler Yararlanabilir?

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm ISO yönetim sistemi standartları gibi, dizayn edilmiştir.

Kamu ve özel sektörde, boyutu veya faaliyetleri ne olursa olsun, coğrafi konumu ne olursa olsun

herhangi bir kuruluş tarafından uygulanabilir.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim sistemi enerji performansını geliştirmek için hedefler saptamaz. ISO 50001:2011 Enerji Yönetim sistemi, herhangi bir organizasyonun bugünkü tecrübesini kullanarak enerji yönetimini, bir temel üzerine kurmak ve uygulamak, daha sonra kendi bağlamı ve kapasitelerine uygun bir ritim geliştirmek demektir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları

. Bütün Enerji maliyetleri gözden geçirilir ve enerji envanteri
ortaya çıkartılarak azami tasarruf sağlayacak enerji unsurlarına
odaklanma mümkün kılınır.
.  Daha etkin bir sürece götüren enerji süreç haritalarının
çıkartılmasına imkan tanınır.
.  Enerji tüketiminde sapmalara sebep olabilecek durumların
ortaya çıkma risklerinin asgariye indirilmesi temin edilir.
. Enerji tüketimi tahmin edilebilir hale gelir. Gizli kalmış,
bilinmeyen enerji atıkları ve sapmaları açığa çıkar ve gerekli
faaliyetlerin başlatılması için karar vermeyi kolaylaştıracak
kesin bilgiler elde edilir.
. Geliştirmeye açık alanlar ve zayıf yönler belirlenir.


Etiketler

 

Yorum Yazın

Male Female
Hakkımızda

BKM Ltd. Şti. 2004 yılında İstanbul da faaliyetlerine başlamış, yaklaşık bir yıl içerisinde merkezini ülkemizin sanayi başkenti olan Kocaeli’ ne taşımıştır. 2013 yılına kadar Fikri ve Sınai Haklar, Yönetim Sistemleri ve Ürün Belgelendirmesi alanlarında eğitim/destek faaliyetlerini gerçekleştirmiş. . . Devamı için tıklayın.

Adres
Merkez
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com