Blog

ISO 31000:2009 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi

ISO 31000:2009 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi

Günümüz ekonomisinde gittikçe artan belirsizlik işletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünü derinden etkilemektedir. Hedeflere ulaşmada belirsizliğin yaratacağı olası risklerle mücadele etmek, hatta fırsatlara dönüştürme yeteneğini kazanmak için risk yönetimi kritik bir disiplin haline gelmiştir.
Küresel ölçekte sıklıkla yaşanan krizler de şirketlerin sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla; risklerini sistematik ve disiplinli bir şekilde yönetmelerini gerektirir.
ISO 31000:2009, Kurumların hedeflerini gerçekleştirebilmesi için güvence sağlamak üzere, potansiyel risklerinin sistematik olarak değerlendirilmesi ve olası zararların etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar verilmesini sağlayan bir yönetim sistemi standardıdır.
Risk Yönetimi ile ilgili belirleyen Iso Kurumu tarafından basılmış yayınlanmış Uluslararası bir standarttır.Iso 31000:2009 standardıj güncel versiyonudur. Standardın amacı risk yönetimi ile ilgili genel metodoloji ve kuralları sağlamaktır.Iso 31000 standardı uygulayıcıları bölgesel ve ülkesel risk faktörlerinin belirli bir standart dahilinde değerlendirmek istemesinden orta çıkan bir standarttır.

ISO 31000’in Faydaları Nelerdir?

Risk Yönetimi; farklı birimlerde tespit edilen ve farklı etkileri olan ancak birbirini etkileyen risklerin, tutarlı ve kurum için en optimal şekilde yönetilmesi ve kurum genelinde ortak risk algısının oluşturulmasını sağlar.

Risk yönetimi kurumlara aşağıdaki yararları sağlar;

- Etkin risk yönetimi ile işletimsel etkinliğinizi arttırmak 
- Zarar önleme konusunda gelişme kaydetmek 
- Gelişmiş bir sağlık, güvenlik ve çevre yönetmelikleri anlayışı uygulamak   
- Her tür zorluk karşısında işletmenizin esnekliğini arttırmak 
- Fırsatları ve tehditleri belirlemek, değerlendirmek ve bunlar karşısında strateji belirlemek
- Organizasyon birimlerinde sorumluluk yaratma
- Açıklık ve şeffaflık kültürünü güçlendirme
- Süreçlerin etkin bir şekilde ve önleyici yaklaşımla yönetilmesi
- Farkındalığı arttırma
- Etkin kaynak planlama
- Yönetsel karar verme ve gözetim süreçlerini iyileştirme
- Sürdürülebilir karlılığın sağlanması 


Etiketler

 

Yorum Yazın

Male Female
Hakkımızda

BKM Ltd. Şti. 2004 yılında İstanbul da faaliyetlerine başlamış, yaklaşık bir yıl içerisinde merkezini ülkemizin sanayi başkenti olan Kocaeli’ ne taşımıştır. 2013 yılına kadar Fikri ve Sınai Haklar, Yönetim Sistemleri ve Ürün Belgelendirmesi alanlarında eğitim/destek faaliyetlerini gerçekleştirmiş. . . Devamı için tıklayın.

Adres
Merkez
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com