Blog

Helal Belgelendirme

Helal Belgelendirme

Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir.
Helal'in karşıtı, din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan anlamına gelen Haram 'dır.
Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır. 
Birçok ürün için Helal yada Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır (Mashbooh).
Helal olduğu açıkça belli olan gıdalar; ekmek, meyve, su gibi.
Haram olduğu açıkça belli olan gıdalar; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti gibi.
Helal ya da haram olduğu açıkça belli olmayan gıdalar. Bunlar, bazı yönleriyle helal, bazı yönleriyle haram olarak değerlendirilebilecek özellikte olabilirler.

Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal kabul edilmiştir; 
•  Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler, 
•  Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar, 
•  Alah'ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar, 
•  Alkol ve serhoş edici maddeler, 
•  Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları, 
•  Kan ve kandan yapılmış ürünler, 
•  Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler.

Orijinlerinin bilinmemesi sebebiyle helal ya da haram olarak sınıflandırılamayan jelatin, gliserin, enzimler, gıda katkı maddeleri, hayvansal yağ ve proteinler vb. gıdalar şüphelidirler (mashbooh).
 
Helal Belgesi (Sertifikası) Nedir?

Helal belgesi İslami kurallara (Şafi, Mailiki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.
Helal belgesi İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen uluslararası bir belgedir.

Dinimiz İslama  göre (4 mezhebe) ürünlerin içinde dinimizce uygun görülmemiş hammadde veya katkı maddesinin varlığı
Kuran-ı Kerim’ de geçen ve kesin olarak haram sayılmış aşağıdaki maddeleri sayabiliriz;

Domuz eti ve domuzdan elde edilmiş herhangi bir madde (kıl, tüy, deri, yağ vs.)
Alkol ve sarhoşluk veren maddeler
Allah’tan (CC) başkası adına kesilmiş hayvanlar
Kan 
Leş hükmünde olan hayvanlar (örneğin kesilmeden önce hastalık veya kaza sonucu ölmüş bir sığır)

Helal Belgelendirmenin (Sertifikasyonun) Faydaları
Helal belgelendirme (sertifikasyon) hem üreticilere hem de tüketicilere şu yararları sağlar; 
Tüketici güveni: Belgelendirme tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilincli bir seçim yapma olanağını saglar. Ayni zamanda surekli bir denetim mekanismasi ile tuketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilirler.Helal belgelendirme,  ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.
Ihracat ve Rekabet: Helal gıda sektörü son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal belgemizi alan firmalar, urunlerini kuresel helal gida pazarina arz imkani bulabilecek ve rekabet gucunu arttirabilecektir. Helal belgelendirmesi, ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlamaktadır.
Kalite: Bu sertifika, gıda ürününün sadece helal yasası gerekliliklerine uyduğuna değil, aynı zamanda bu ürünün üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katı bir şekilde uygulandığına işarettir.
 Helal Gıda Belgelendirme (Sertifikasyon) Süreci
Belgelendirme firmasına yazılı olarak yada internet üzerinden Helal Belge başvurusunun yapılması.
Belgelendirme firmasıyla beraber helal belge kapsamındaki ürün tiplerinin ve içerdiği bileşen bilgilerinin gözden geçirilmesi.
Tesisin helal standardı kapsamında denetimi ve onaylanması (Bu kısım üretim ekipmanının gözden geçirilmesini, katılan bileşenlerin, temizlik prosedürlerinin, sanitasyonun ve çapraz bulaşma riskinin denetlenmesini içermektedir).
Kesimhaneler için; hayvanların tutulduğu alanların, bayıltma metodunun, doğru kesimin, kesimden önce ve sonra yapılması gerekenlerin vb.nin helal standardı kapsamında denetimi ve gözden geçirilmesi.
Helal sertifikasyonu için gereken masrafın ve ücret içeriğinin belirlenmesi ve sözleşme yapılması.
Masrafların ve ücretin ödenmesi.
Uygun bulunulması durumunda helal belgesinin (sertifikanın) hazırlanması. 


Etiketler

 

Yorum Yazın

Male Female
Hakkımızda

BKM Ltd. Şti. 2004 yılında İstanbul da faaliyetlerine başlamış, yaklaşık bir yıl içerisinde merkezini ülkemizin sanayi başkenti olan Kocaeli’ ne taşımıştır. 2013 yılına kadar Fikri ve Sınai Haklar, Yönetim Sistemleri ve Ürün Belgelendirmesi alanlarında eğitim/destek faaliyetlerini gerçekleştirmiş. . . Devamı için tıklayın.

Adres
Merkez
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com