Sistem Belgelendirme

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

İşletmenizde daha iyi bir yönetim sistemi, faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesi, verimliliğin, kazancın ve saygınlığın artması için ISO...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemidir.

OHSAS 18001:2007  İş Sağlığı ve Güvenliği

İster üretim, isterseniz hizmet sektöründe olun, işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001 bu zorunluluğu yerine getirmenize...

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının...

Helal Belgelendirme

Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir.Helal'in karşıtı, din kurallarına aykırı olan...

ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Kalite politikası içerisine müşteri şikâyetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel bir şekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir...

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi güvenliği; iş sürekliliği, kaçınılmaz felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesi, firma kaynaklarının her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün...

ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun BT hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standart özellikle...

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten...

EN ISO 3834-2:2005 Kaynaklı İmalat Yeterlilik

Kaynak; endüstriyel ürünlerin imalatı için yaygın olarak kullanılan imalat yöntemidir. Kaynaklı birleştirme yöntemi ile basınçlı kaptan endüstriyel tesise, vinçten makineye...

ISO 22716 GMP İyi Üretim Uygulamaları

GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları, Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla...

ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar için Yönetim Sistemi

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukların gereklerini yerine getirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, şirket içi verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı...