Certifikimi

ISO 9001:2015 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e cilësisë

Në kompaninë tuaj, për të pasur një sistem më të mirë të menaxhimit, planifikim më të mirë të aktiviteteve, për zgjidhjen më të shpejtë të problemeve, për të rritur produktivitetin.

ISO 14001:2015 Certifikimi i sistemit për menaxhim mjedisor

Ndërmarrjet janë duke dëmtuar apo duke bërë reduktim sistematik në mjedis për shkak të dëmeve që shkaktojnë dhe kjo mund të eliminohet nëse aplikohet metoda e avancuar që quhet sistem

OHSAS 18001:2007 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë dhe shëndetit në punë

Pavarësisht nëse jeni në sektorin e shërbimeve apo prodhimit, detyra juaj është ta mbani vendin e punës sa më të shëndetshëm dhe sa të sigurt për të punësuarit ashtu siç përcaktohet me ligj.

ISO 22000:2005 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë së ushqimit

Në mënyrë që të ofrohet siguria e ushqimit përgjatë zinxhirit ushqimor, është i domosdoshëm Standardi ISO 22000 për Sistemin e menaxhimit të sigurisë së ushqimit për sigurimin e kushteve

Certifikata për produkte hallall

Produkti që ka shenjën hallall do të thotë se nuk është prodhuar në kundërshtim me rregullat fetare si dhe respekton rregullat fetare e që rrjedh nga gjuha arabe që do të thotë “i/e lejuar”.

ISO 10002:2014 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e kënaqëshmërisë së klientit

Politika e cilësisë thekson menaxhimin aktiv të ankesave të klientit që të bëhen paralelisht në përputhje me politikat dhe objektivat që duhet paraqitur.

ISO/IEC 27001:2013 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë së informacionit

Siguria e informacionit; në rast të fatkeqësive për të minimizuar humbjet tuaja të paevitueshme për të vazhduar biznesin, burimet e kompanisë kanë mundësi që të jenë të qasshme

ISO/IEC 20000-1:2011 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e shërbimeve të teknologjisë informative

Pa marrë parasysh në cilën pjesë të botës apo cilit do sektor që i takon, të madh apo të vogël, mbështetet në shërbimet e BT, ISO/IEC 20000-1:2011 që aplikohet në të gjitha organizatat.

ISO 50001:2011 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e energjisë

Sot, kur nevojat për energji janë gjithnjë në rritje, përdorimi efikas i energjisë në bazë të sistemit për menaxhimin e energjisë ISO 50001

EN ISO 3834-2:2005 Kushtet e cilësisë për shkrirjen e metaleve (Kualifikimi në produktet e salduara)

Saldimi është metodë që kryesisht përdoret në prodhimtarinë e mallrave industriale. Metoda e shkrirjes me saldim me presion përdoret në industri për prodhimin

ISO 22716 Certifikimi i praktikave të mira të prodhimit-GMP

GMP/ISO 22716 (Praktikat e mira të prodhimit-Good Manufacturing Practices GMP), përmban masa mbrojtëse që mundëson shmangien e kontaminimit apo zvogëlimin e ekspozimit të

ISO 13485:2016 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e cilësisë së aparateve medicinale

Prodhuesit e aparateve medicinale i përmbushin kërkesat e obligimeve ligjore, ashtu që sigurojnë kënaqshmërinë e klientëve, rrisin produktivitetin e brendshëm të kompanisë që mund të përdoret

Reth Nesh

BKM Ltd. ka filluar veprimtarinë e saj në Stamboll në vitin 2004, dhe përafërsisht pas një viti, ka bartur selinë e vet në Kocaeli. Në vitet e para të saj, ajo ka vepruar në fushat e të drejtave intelektuale dhe industriale, sisteme të menaxhimit, veprimtari të ndryshme për trajnim/mbështetje për certifikimin e produkteve dhe që nga viti 2005... Kliko për më shumë.

Adresa
Zyra Qendrore
Seymen Mah. D130 Karayolu Cad. No:65/2
Başiskele Kocaeli Turkey
+90 (262) 341 44 11
+90 (542) 774 00 41
+90 (262) 341 41 02
info@kingcert.com